Verdenogvi er navnet på en ny nettside for kulturformidling. Verden og vi er i en oppstartsfase med ideemyldring og prosjektbeskriving.
Tanken er at første tematiske innhold på
Verdenogvi skal bli det kulturelle felleskapet mellom Norge og Island.
Verdenogvi skal ha en stor målgruppe - skal henvende seg til unge som eldre, skoleelever i alle aldre, reisende som vil vite om hvorfor? eller de som vil foreta en kulturell virtuell reise før de setter ut på den planlagte reisen. 
Verdenogvi skal formidle på en folkelig vis med blanding av tekst, bilder og video. Innholdet skal grupperes tematisk slik at brukerne kan velge emner og temaer og lage sitt eget opplegg. 
Etterhvert som prosjektering og arbeidet tar form vil vi informere om det her. 

Henvendelser om
Verdenogvi prosjektet går til Albert - albert@islandsk.no og Pernian - pernian@gmail.com