Hvem eier fisken i havet? Innledning

Fire artikler om havet og havets ressurser.

 

 

Lenge var havet fritt for alle, det var ingen grenser for ferdsel eller utnyttelse av ressursene i havet. Båtenes størrelse og utrustning var den største begrensningen. Etter hvert som fiskefartøyene ble større og mer effektive vokste pågangen, mange arter ble utrydningstruet allerede i middelalderen. I dag er havet ikke lenger fritt, mare liberum er historie. I artiklene skriver vi med bakgrunn i det nordlige Atlanterhavet, særlig Island og Norge. Dette er to land der fiskeriene har spilt en stor rolle fram til dags dato.
(Klikk på tittelen for å åpne artikkelen).

 

Artikkel 1: Havets historie

Det frie hav, mare liberum, det grenseløse havet var tilgjengelig for alle. Vi forteller om vikingenes jakt på hvalross og hvalfangsten i nord. Vi forteller om det norske og islandske sildeeventyret som skapte grunnlaget for velstand i Norge og selvstendighet på Island.

Artikkel 2: Kampen for fiskerigrense

Kampen som kyststatene måtte kjempe for å få kontroll over eget ressursgrunnlag var lang og hard. Det var kamp om eksistensgrunnlaget. For å illustrere dette forteller vi om torskekrigene på de islandske fiskebankene. Island hentet mer enn halvparten av eksportinntektene i havet. Når utlendinger holdt på å tømme fiskebankene for fisk måtte Island utvide grensa. Fire ganger i løpet av drøye 20 år utvidet Island fiskerigrensen. Tre ganger møtte NATO stormakten Storbritannia opp på fiskefeltene med krigsskip. Det ble tre torskegriger.

Artikkel 3: Fordeling av ressursene

Artikkelen handler om hvordan landene fordeler ressursene sin i mellom og hvordan landene nasjonalt fordeler havets ressurser. Etter at landene har fått 200 nautiske mil økonomisk sone måtte de forhandle om fordeling av de fiskeslag som vandret i mellom sonene. Nasjonalt har landene utprøvd forskjellige varianter og modeller for fordeling av fangst. Det er mange hensyn å ta og mange interessenter.

Artikkel 4: Nye næringer og strukturendringer

Her skriver vi om strukturendringer i den tradisjonelle primærnæringen fiskeri, og hvordan disse endringene har påvirket samfunnet. Vi forteller også om nye næringer som har kommet, som oppdrett og turisme. Island har gjennomgått en markant større endring enn Norge. I år 1900 bodde 76 prosent av befolkningen i grisgrendte strøk. I 2020 bor 95 prosent av befolkningen i tettbebyggelse. I Stor-Reykjavik bor nå over 70 prosent av befolkningen. Sammenlignet med Norge og hovedstadsområdet Oslo og Akershus er andelen ca 25 prosent av den norske befolkningen.

Tørket fisk og tørkede torskehoder
Tørket fisk og tørkede torskehoder ble en viktig eksportvare. (Foto: AE)

 

Vi håper at disse artiklene kan gi et bilde av et stort og komplekst saksfelt.

 

Om forfatteren Albert Einarsson:
Jeg er vokst opp ved havet nord på Island. Jeg fikk med meg de siste årene i det islandske sildeeventyret på 1960 tallet og jeg har fått erfare å arbeide i fiske på land og om bord på fisketråler. Jeg reiste fra Island for å studere marinbiologi, men av ulike årsaker skiftet jeg over til sosiologi og pedagogikk og har jobbet med skole og utdanning hele mitt yrkesliv. Men fisken i havet har jeg ofte tenkt på - hvem eier torsken, silda, makrellen - hvem tilhører havets ressurser, hvis ikke folket i landene ved havet.

 

Felles kilder til alle artiklene: Bl.a.:
- Stjórnskipun Íslands til forna, av Larisa Simanovskaya BA oppgave i September 2010
- Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere av Susann Funderud Skogvang: Arctic Review on Law and Politics, vol. 3, 1/2012
- Norske islandsfiskere på Havet av Kari Shetelig Hovland
- Norske seilskuter på Islandsfiske av Kari Shetelig Hovland
- Norges fiskeri- og kysthistorie av Nils Kolle
- Landhelgismálið - Það sem gerðist bak við tjöldin: Lúðvík Jósepsson, tidligere fiskeriminister
- Nofima rapport 16/2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien  Drivkrefter og konsekvenser
- Hagstofa Islands
- Statistisk sentralbyrå, Norge - SSB
- Stundin - stundin.is - (Ingi Freyr Vilhjálmsson, journalist) (Islandsk avis som skriver mye om fiskeriene, lakseoppdrett og tildeling av kvote)

 Tags fisk fisken i havet fiskerigrensa havets ressurser
Categories samfunn
Visninger: 3789