Search

Articles for tag verbúðin3/27/2022

Mørk hamn - En islandsk TV-serie om fisk og kapital

TV-serien Mørk hamn - Verbúðin - vises nå på NRK. Den har en klar relevans for Norge, den handler om styringen av nasjonale ressurser.