Search

Articles for tag språk6/4/2020

Vegabréf eller pass - Del 1

Norge ble samlet til ett rike i 872.  Island startet med blanke ark i 874. Kan det være at forskjellen mellom Norge og Island ligger allerede der? Kan det være grunnen til at islendingene utviklet en egen type samfunn - þjóðveldi - og egen type kultur som bl.a. førte til at kristningen av landet ble vedtatt med en votering i Alltinget. Kan dette være en viktig årsak til at islendingene har klart å bevare og utvikle språket sitt helt inn dataalderen. 

6/4/2020

Vegabréf eller pass - del 2

I renessansens Italia startet den lærde eliten å se på fortiden via gamle tekster, tekster som fortalte om tidligere tider. I Skandinavia hadde man ikke noen tilsvarende tekster som de romerske, så kongene i det dansk-norske riket og i Sverige måtte ty til andre kanter etter gamle skrifter.

6/4/2020

Vegabréf eller pass - Del 3

Historien forteller oss at ettersom kongedømmet fikk større makt på Island økte undertrykkelsen på alle områder. På slutten av 1700 tallet var Island i så dårlig forfatning at kanselliet i København vurderte å tvangsflytte islendingene til Danmark og mulig også til Finnmark. Island var et “problem” for danskene.  Island hadde aldri inngått en avtale om at landet ble en del av det danske (før: det norske) riket. I 1262 ble "den gamle avtalen" inngått og den handlet om kongefellesskap to land.