Search

Articles for tag kvinnekamp2/7/2022

Jentene våre

En rapport fra Island - Avisa Stundin har publisert en artikkel som lister opp og redegjør for 31 menn, navngitte menn, som har trukket seg fra stillinger og posisjoner i det islandske samfunnet.  Dette er menn i forskjellige alder og flere har hatt tiltrodde stillinger og sittet i maktposisjoner.