Verdenogvi er på første stadiet i utvikling.

Dokumentet her ved siden av beskriver prosjektet slik vi tenker nå.

Ettersom prosjektet utvikles vil vi informere om status og målsetninger.


Vi er:
Pernian Shafiei - visuell antropolog og filmskaper - pernian@gmail.com

Albert EInarsson - pådriver og utvikler - albert@islandsk.no 

 

 

Verdenogvi

Verdenogvi er en digital plattform for kulturfellesskap mellom folk. Plattformen er delt opp i selvstendige elementer (moduler) som tar for seg ulike tema og kategorier innenfor kulturfellesskapet den handler om.
I første omgang skal innholdet være kulturfellesskapet mellom Norge og Island. Etter hvert skal vi utvide til flere kulturfellesskap.

Kategorier
Eksempler på kategorier og temaer er språk, litteratur, Snorre Sturlason, næringsutvikling slik som sildefangst på 1800-tallet, vikinger og religion.

Temaer
Temaene tar gjerne utgangspunkt i historiske hendelser og situasjoner.   

Visjon
Vår visjon er at kultur binder folk sammen. Verdenogvi skal spre kunnskap og skape engasjement om kultur og kulturfellesskap.  Verdenogvi er for alle målgrupper. Et mål er å lage aldersdifferensierte oppgaver til bruk i skolen.

Slik skal det se ut
Verdenogvi møter brukeren med et kart over et geografisk område - Norge og Island. I et sidefelt finner man en liste med kategorier og temaer. Ved valg av en kategori/tema blir brukeren opplyst om hvor mange elementer som finnes for vedkommende kategori/tema og samtidig hvor disse er geografisk plassert. Brukeren kan se på en kort beskrivelse av innholdet i elementene (modulene) og deretter velge et eller flere elementer som da blir en del av brukerens portefølje.
Brukeren kan når som helst gå tilbake og velge nye kategorier/temaer og nye elementer.

Innhold
Innholdet i Verdenogvi presenteres i elementer eller moduler. Hver modul består av tekster, lydspor, bilder og video. Tekster vil være korte og lett å lese. Det henvises videre med lenker til tekster for fordyping i innholdet. Tekster, lydspor, bilder og video skal spille sammen og gi større opplevelse for brukeren. Verdenogvi skal produsere egne tekster, lydspor, bilder og video i tillegg til å bruke tilgjengelig materiell.

Et eksempel 
Et konkret eksempel. Temaet er språk og kategorien er næringsutvikling.
I årene etter 1880 dro et stort antall båter fra Norge, mest fra Karmøy og Haugesund, til Island på fiske. I noen av disse årene var det langt over 1000 mann om bord i båtene som flere ganger utgjorde langt over 100 fartøy. Dette nye landnåmet betydde mye for islendingene, som lærte seg å fange og tilvirke sild. For Island førte dette til en stor rikdom - havets sølv, Islands gull, sa man på Island. Nordmennene brakte med seg både håndverkskunnskaper og språklige uttrykk som festet seg i det islandske språket. Her finnes det fortellinger, bilder og materiell fra både Norge og Island, som gjør innholdet levende.

Hvor er vi i dag? 
Vi utvikler prosjektideen for en presis beskrivelse for både den tekniske utformingen og innholdsproduksjon, og som danner et grunnlag for å søke om økonomiske midler til utviklingen. Det søkes om utviklingsmidler i 2019.
Produksjon av innhold, programmering av plattform vil skje i 2019 og 2020 med det som mål å lansere Verdenogvi i slutten 2020.

Hvor er vi om 5 år 
Verdenogvi har utvidet til flere land. Det er først og fremst kulturfellesskapet mellom de Skandinaviske landene som vil fortsette, men vi sikter også mot andre land og der har vi fokus på Iran og Persia.